Heading 2

کشاورزی و غذا

صنعت روزکشاورزی ترکیه ،که منزلگاه آبراه های اصلی دجله و فرات است، یادآور دوران سبز و شکوفای بین النهرین قدیم است. ترکیه با شرایط آب  و هوایی و جغرافیایی مطلوب، زمین های وسیع و حاصلخیز و منابع آب فراوان از جمله کشورهای پیشگام در صنایع غذایی و کشاورزی است.

کشور ترکیه دارای صنعت غذایی و کشاورزی قدرتمندی است که این بخش بالغ بر 20% از نیروی کار و 8/5 % از تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2018 را به خود اختصاص داد. و آمار مشارکت مالی این بخش در تولید ناخالص ملی کل 42/5میلیارددلاربوده است.

ازنقاط قوت صنعت در این کشورمیتوان به وسعت آن از دیدگاه جمعیت جوان این کشور، بخشخصوصی پویادر اقتصاد، درآمد سرشار بخش جهانگردی و آب و هوای مطلوب اشاره کرد.

ترکیه هفتمین تولیدکننده ی بزرگ محصولات کشاورزی و بزرگترین تولید کننده ی انجیر خشک، فندق، کشمش و زردآلوی خشک (برگه زردآلو) در جهان و همچنین از جمله بزرگترین تولید کننده های عسل در دنیا است ودر سال 2018 با تولید 1/22میلیون تن شیر درصدر جدول بزرگترین تولید کننده ی شیر و لبنیات در منطقه ی خود قرار گرفت. ترکیه همچنین در سال 2018 در مجموع از مرز تولید 4/34 میلیون تن غلات، 30 میلیون تن سیبزیجات، 2/22 میلیون تن میوه، ½ میلیون تن گوشت ماکیان و 1/1 میلیون تن گوشت قرمز گذشت. به علاوه این کشور به طور تقریبی 100 گونه ی گیاهی متفاوت دارد، در حالی که کل اروپا در مجموع دارای 11500 گونه میباشد.

این فراوانی تولید این امکان رابرای کشورترکیه فراهم آورده است تا به طور قابل ملاحظه ای توازن مالی مثبت خود را در مقام بزرگترین تولیدکننده ی محصولات کشاورزی در شرق اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا حفظ کند. و قابلذکر است که در مقیاس جهانی در سال 2018 ترکیه 1800 نوع محصولات کشاورزی را به ارزش 7/17 میلیارد دلار به بیش از 190 کشوردنیا صادر کرده است.

ترکیه فرصت های سرمایهگذاری قابل توجهی را در زیرشاخه های صنعت کشاورزی ارایه می دهد که این موارد: فرآوری میوه و سبزیجات،خوراک دام، دام و احشام، مرغ و ماکیان، لبنیات،غذاهای کاربردی، شیلات و فعالسازها را شامل میشود.( فعالسازها به طورخاص: توزیع محصولات منجمد، گلخانه ها، آبیاری و کودهاهستند)

ترکیه به دنبال کسب جایگاه "انتخاب ارجح" به مثابه مرکز فرماندهی و مرکز تامین،درمیان بازیگران رده بالای بخش کشاورزی در جهان است و برای تشویق سرمایه گذاری در این بخش مشوق های بسیاری را به سرمایه گذاران بالقوه ی صنعت کشاورزی ارایه می دهد.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com