علوم زیستی

به بخش خدمات بهداشتی و درمانی و صنایع وابسته به آن در ترکیه به مثابه بخشی با اهمیت راهبردی بسیار زیاد نگاه می شود. که با عنایت به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این صنایع، این توجه ویژه منطقی به نظر می رسد. وزارت بهداشت ترکیه با اجرای برنامه "تغییر و ارتقاء بخش خدمات درمانی" که در سال 2004 شروع شد، به تعهد خود به اصلاحات این بخش حیاتی صحه گذاشت.

این اصلاحات، پیشرفتهای قابل توجهی در سیستم بهداشت و درمان ترکیه به وجود آورد. و این اصلاحات با سرمایه گذاریهای تحقیق و توسعه و نوآوری در این بخش، مورد حمایت بیشتر قرار گرفت.

در سال 2018 ارزش بازار جهانی بخش دارو به 2/1 تریلیون دلار رسید که در این میان کشور ترکیه در جایگاه 17م قرار گرفت.

برخی از آمار و ارقام بخش دارویی کشور ترکیه به شرح زیر است:

در سال 2018 ارزش بازار دارویی کشور ترکیه با رشد 1/26 درصدی به 94/30 میلیارد لیر رسید که در همین سال با افزایش 6/3 درصدی فروش واحد به رکورد 3/2 میلیارد دلار رسید.

حدود 500 شرکت در ترکیه در این صنعت فعال هستند. به طوریکه براساس آمار منتشره در ماه می 2019، 81 مرکز تولید دارو و مواد اولیه مشغول به کار هستند که مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تولید می کنند.

 • 17 شرکت از 81 مرکز تولید، مالکیت چند ملیتی دارند.

 • 3 شرکت از 11 شرکت تولید کننده مواد خام، مالکیت چند ملیتی دارند.

 • صنعت تولید دارو 35 هزار نفر را به استخدام خود درآورده و بیش از 11 هزار محصول تولید می کنند.

 • تولیدات بیوتکنولوژیک 4/17 درصد تولیدات نسخه ای (تجویزی) را به خود اختصاص داده اند. که ارزش این مقدار 1/6 میلیارد لیر و به تعداد 8/28 میلیون واحد در 12 ماه گذشته بوده است.

 • شاخص بازار داروهای بیوتکنولوژیک 7/10 درصد رشد داشته و رقم کل 7/5 میلیارد دلار رسید.

 • بازار داروهای زیست-همسان با رشد 2/54 درصدی به 3/424 میلیون لیر رسید.

 • رشد فروش صادرات دارو که در سال 2010 به 660 میلیون دلار رسیده بود، با رشد 93 درصدی در سال 2018 به 7/1 میلیارد دلار رسید.

 • تولید کنندگان دارو در کشور ترکیه به 160 کشور در دنیا، در حوزه یورو، خاورمیانه و شمال افریقا و حوزه ی سی ای اس دارو صادر می کند.

 • قوانین این بخش در ترکیه کاملا منطبق با قوانین و بخش نامه های حوزه یورو می باشد.

            تعدادی از آمار و ارقام بخش لوازم پزشکی به شرح زیر است:

 • بازار لوازم پزشکی ترکیه در سال 2018 از مرز 2 میلیارد دلار گذر کرد.

 • انتظار میرود این بازار با مقیاس لیر ترکیه بین سالهای 2016 تا 2021، 9/5 درصد رشد کند.

 • پروژه های بهداشت و درمان دانشگاهی پاسخ گوی تقاضای روزافزون این بخش برای سالهای آتی خواهد بود.

 • انتظار میرود صنعت در حال رشد گردشگری پزشکی در ترکیه که به لحاظ آماری پذیرای 554000 توریست درمانی در سال 2018 بوده است، تقاضا برای وسایل پزشکی را افزایش دهد.

 • بخش بهداشت کشور ترکیه، انتظار دارد که این تعداد از مرز 5/1 میلیون نفر تا سال 2023 گذر کند.

 • قوانین تولید لوازم پزشکی منطبق با بخشنامه های یورو است.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com