5600 km

احداث بزرگراه درسراسر ترکیه

44300

تخت بیمارستانی در 32مجتمع درمانی بهم پیوسته درسراسرترکیه

35%

 رشدمورد انتظاردرظرفیت تولید نیروی برق نصب شده بین سال های 2018-2023 از 88 گیگا وات به 120 گیگا وات

175

 تعداد کل پروژه های مشارکتی دولتی-خصوصی درترکیه بین سال های

2003-2018

127

میلیارد دلارارزش قراردادهای پروژه های مشارکتی دولتی-خصوصی

ترکیه بین سالهای 2003- 2018

200

میلیون مسافرظرفیت سالیانه فرودگاه استانبول

قطر 17/5 متر

تونل سه طبقه به نام گراند استانبول از زیر کانال بسفوروس

11800 km

ریل قطار سریع السیر در ترکیه

زیرساخت

اقتصاد رو به رشد و توسعه ی ترکیه فرصت های سرمایه گذاری پرسودی را در بخش زیرساخت ارایه می دهد. خدماتی در بخش هایی متنوع نظیر حمل و نقل، خدمات پزشکی و درمانی و انرژی .

بر اساس آمار بانک جهانی ترکیه از پروژه های مشارکتی خصوصی-دولتی با مجموع قراردادهایی به ارزش 165 میلیارد دلار بین سالهای 1990- 2015 در دنیا در جایگاه سوم قرار داشت. ترکیه با پیشینه ی موفق اجرای 220 پروژه ی مشارکتی خصوصی- عمومی به شکل سبدی متنوع از سرمایه های زیرساختی قادر بوده است که 80 درصد از آنها را در ده سال گذشته به اتمام رساند.

ترکیه توجیهات اقتصادی محکمی برای سرمایه گذاری درزیرساخت ها دارد:

اقتصاد ترکیه به طور میانگین نرخ رشد قدرتمند 5/5 درصدی را بردرآمد خالص سالیانه ی ملی خود نشان می دهد.

جمعیت قدرتمند 85 میلیونی ترکیه با افزایش سالیانه ی 1 میلیون نفری در حال رشد است که به این مورد فرآیند سریع شهرنشینی نیزاضافه شده است  که این دو عامل منتج به ایجاد 20 مرکز شهری بابیش از 1 میلیون نفر جمعیت و 9 شهر با جمعیت بالای 2 میلیون نفر شده است.

حجم مراودات تجاری در حال رشد و موقعیت راهبردی ترکیه این کشور را مجاب به توسعه زیرساخت های خود کرده است.

به مثابه پلی میان شرق و غرب، ترکیه به مثابه شاهرگ میانی واقع در قلب جاده ی ابریشم جدید است.

با میزبانی بیش از 600 هزار بیمار خارجی در سال، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای کیفیت خدمات درمانی خود را بهبود بخشیده است و با تداوم در سرمایه گذاری در زیر ساخت های خدمات درمانی خود به تطابق با سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ی سازمانی همت می گمارد.

از حمل و نقل گرفته تا خدمات درمانی و انرژی، فرصتهای فراوانی به شکل پروژه های بزرگ و کوچک قابل ارایه می باشند.

ترکیه از قوانین سرمایه گذاری مطلوب و آسانی برای سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی خصوصی- دولتی برخوردار است که به اشکال مختلفی از آن استفاده می شود. قوانینی مانند حقوق ساخت-بهره برداری، حقوق ساخت، بهره برداری و واگذاری و حقوق اجرا درنظر دارد.

دولت ترکیه اشکال متنوعی ازمشوق ها و حمایت ها را برای شتاب بخشیدن به توسعه ی پروژه ها ارایه می دهد.

فضای سرمایه گذاری در ترکیه با قوانینی داخلی و بین المللی که از سرمایه گذاری حمایت می کند و مطابق با داوری بین المللی است هر روز قدرت بیشتری می یابد.

با سیاست های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری ها، و از همه مهم تر مدیریت مالی و عمومی قدرتمند، کشور ترکیه سرمایه گذاری های بخش پروژه های مشارکتی دولتی-خصوصی را پشتیبانی می کند که نیازمند خرید تضمین شده هستند.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com