فناوری اطلاعات و ارتباطات

بخش صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه با گذشتن از مرز یک میلیارد دلار صادرات خود به کشورهای حوزه اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا و آمریکای شمالی به بخش ضروری و حیاتی اقتصاد ترکیه بدل شده است.

کشورهای حوزه اروپا که مقصد اصلی صادرات این صنعت ترکیه است، 75% از صادرات تجهیزات، خدمات، تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری صنایع فن آوری اطلاعات واطلاعات ترکیه را دربرمی گیرد.

با محاسبه حدود 16 میلیارد دلار ارزش سرمایه گذاریها ی بین المللی که از اوایل دهه گذشته (2000-2010) جذب این صنعت شده است، تعداد پرسنل جذب شده در این صنعت در ترکیه از مرز 139000 نفر گذشته است، و در حال حاضر بالای 20% از نیروی کار استخدام شده در بخش فناوری اطلاعات، از پرسنل دپارتمان پشتیبانی و طراحی و حدود 70% از آنها جوانتر از 30 سال هستند.

خزانه استعداد ترکیه در این صنایع با افزایش روزافزون تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و دیگر زمینه های مرتبط با آن پشتیبانی و حمایت می شود، به شکلی که در سال 2019 تعداد فارغ التحصیلان مرتبط با این صنعت از مرز 52 هزار نفر گذشت. در دسترس و مقرون به صرفه بودن نیروی کار، ترکیه را به رقیبی سخت در منطقه خود مبدل ساخته است.

 از آنجا که صنایع ارتباطات و اطلاعات از اولویتهای دولت ترکیه است این کشور قدمهای مبتکرانه ای را برای اراتقاء سرمایه گذاری در این صنعت در منطقه برداشته است، که برجسته ترین این اقدامات، اعمال قانون "تحقیق و توسعه" می باشد که ابتدا در سال 2008 تصویب و در سال 2016 بازنگری شد، که این قانون متضمن حمایت دولت از بخش تحقیق و توسعه و معرفی بسته مشوقهای آن است. که این بسته مشوقها معافیت مالیاتی شرکتها، معافیت مالیات بر درآمد، حمایت ویژه بیمه اجتماعی و ... را در برمیگیرد.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com