درباره شرکت مسیریابی تجارت 

شرکت RTC به مثابه مرکزی بین المللی در زمینه مسیریابی تجارت و مدیریت سرمایه گذاری فعالیت می کند. این شرکت با تلفیق دانش، تخصص و تجربه سالها فعالیت در زمینه های مرتبط تجاری و سرمایه گذاری مجموعه ای غنی و پویا از صاحبان صنایع، انبوه سازان، پیمانکاران و کارآفرینان کشورهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی را در اختیار دارد و در نقطه مقابل به تناظر، بازارهای هدف آنها را نظیر مصرف کنندگان کالاهای مختلف و خریداران  خدمات و... .

شرکت RTC با پویش و پایش مداوم بازارهای تجاری ومالی با اشراف کامل بر ویژگیهای تخصصی، فنی، جغرافیایی و قانونی فعالان اقتصادی به مشتریان خود امکان انتخاب بهترین و مناسبترین بازار هدف را ارائه می دهد.

شرکت RTC  یا به تفصیل نام Routing Trade Center در سه فاز به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد.

در مرحله اول RTC  به شناخت و کاوش دقیق و جامع نوع و چگونگی نیاز و تقاضای مشتریان می پردازد. در مرحله بعدی شرکت به تحقیق، تحلیل و امکان سنجی بازارهای هدف و راه حل های مناسب و منطبق بر نیاز مشتریان همت می گمارد. و در مرحله آخر، ارائه بهترین راه حل ها و نتایج برآمده از مراحل قبلی به همراه مشاوره جامع تیم کارشناسی RTC  به مشتریان صورت می گیرد.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com