معادن و فلزات

بخش معادن و فلزات کشور ترکیه همگام با اقتصاد نیرومند و باثبات آن در حال رشد بوده است. با در بر داشتن گستره ی عظیمی از بخش غربی کمربند فلززای "تتیس-اروپا-آسیا" که مجموعه ی از سنگ های آذرین مافیک و الترا مافیک ارزشمندی است که از رشته کوه های آلپ تاجنوب شرقی اروپا، ترکیه، رشته کوه های قفقاز کوچک، ایران، کوه های هیمالیا و چین امتداد می یابد، کشورترکیه فرصت بالقوه ی مطمینی  برای سرمایه گذاران بخش معادن می باشد. کشور ترکیه که کمترین میزان استخراج را در این کمربند ارزشمند داشته است، منطقه ای بسیار خوش آتیه برای شرکت هاییست که درزمینه ی استخراج فلزات فعالیت می کنند.

در اینجا به تعدادی از از آمار و ارقام بخش معادن و فلزات ترکیه اشاره می کنیم:

ارزش کل تولید این بخش در ترکیه از 8/27 میلیارد لیر ترکیه درسال 2017 به 2/37 میلیارد لیر درسال 2018 افزایش یافت.

نیروی کار آزموده، جوان و پویای ترکیه خزانه ی نیروی کار باکیفیتی را برای این کشور به ارمغان آورده است. در حال حاضر 56 دپارتمان مهندسی معادن در 38 شهر ترکیه فعال هستند و تعداد مهندسین معدن در این کشور با رشد بیش از 50 درصد ازسال 2005 به حدود 38000 نفر رسیده است و درسال 2018 حدود1000 مهندس معدن به خزانه ی استعداد این کشور اضافه شده است.

منافع و مزایای صنعت معدن ترکیه برای شرکت های فعال در این زمینه تنها به خزانه ی با کیفیت نیروی کار این کشور خلاصه نمی شود و عوامل دیگری نظیر هزینه های نسبتا پایین حفاری و پشتیبانی، مجاورت و نزدیکی با بازارهای اصلی، مشوق های پرمنفعت دولتی و مالیات های بسیار رقابتی نیز از مزایای قابل توجه برای شرکت ها می باشد.

درنتیجه ی رشد قابل ملاحظه ی اقتصادی، ثبات سیاسی طولانی، اصلاحات بنیادی و حمایت همه جانبه ی دولت، در سال 2018 کشورترکیه 183 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی  جذب صنعت معدن خودکرده است و درهمین سال صادرات بخش معدن به طور کل معادل 8/3 میلیارد دلار بوده است.

این ارقام گواه افزایش سودسرمایه گذاران در ترکیه است به شکلی که این کشوردر حال حاضر  میزبان 773 شرکت در بخش معدن است در حالی که این رقم در سال 2004 تنها 138 شرکت در این بخش فعال بوده اند.

سیستم مشوق های سرمایه گذاری در این بخش در ترکیه بر اساس الگوی نزولی است که منطبق باسطح توسعه و پیشرفت مناطق ازسطح 1 تا 6 متغیر است. بدین ترتیب که سطح 6 به مناطقی با کمترین سطح توسعه اطلاق می شود و در این سیستم بیشترین و قابل توجه ترین مشوق ها به مناطقی با پایین ترین سطح توسعه ارایه و پیشنهاد می شود. صنعت معدن یک استثنا در این طرح می باشد که بیشترین سرمایه گذاری ها در این بخش بدون توجه به سطح توسعه و و موقعیت مکانی با مشوق های سطح 5 حمایت می شوند.

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com