سرمایه گذاری مسکن

 

ترکیه یکی از خوش آتیه ترین بازارهای سرمایه گذاری مسکن در اروپاست و شعار "بهترین مکان،بهترین مکان، بهترین مکان" درمورد این کشوربه درستی صدق می کند.کشور ترکیه که در تقاطع راهبردی ما بین اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار گرفته است و نزدیک به 82 میلیون جمعیت دارد، با تلفیق بخش عظیم ساخت و ساز وتولیدات صنعتی و تجاری، فرصت های بزرگی را به سرمایه گذاران و و توسعه دهندگان صنعت مسکن پیشنهاد و ارایه میدهد.

بخش سرمایه گذاری مسکن در دهه ی گذشته نزدیک به 4/8 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و از طرف دیگر به همراه بخش ساخت و ساز 9/5 میلیارد دلار(45 درصد) ازمبلغ کل 13 میلیارد دلار جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دراختیارداشته است.

پروژه ی عظیم نوسازی شهری ودیگر پروژه های عظیم ساخت و ساز بخش قابل ملاحظه ای از افق روشن این صنعت را به طور خاص در شهر استانبول به خود اختصاص داده اند.تعدادی از این پروژه ها بزرگ "مارمارای"، "کانال جدید استانبول"، "پل یاووزسلطان سلیم" (پل دوم)، تونل "آسیا واروپا"، تونل "سه طبقه ی گراند استانبول" و "فرودگاه سوم استانبول" می باشد.

برنامه ی نوسازی شهری و ابتکارتوسعه5/7 میلیون واحد خانه را شامل می شود و برای این برنامه 400 میلیارد دلار بودجه مصوبشده است که بخش اعظم آناز بخش خصوصی تامین می گردد.

تعداد کل املاک فروخته شده در ترکیه در سال 2018 به 4/1 میلیون واحد رسید. به همین ترتیب فروش ملک به خارجی با القای قانون معامله به مثل سال 2012 رو به افزایش نهاد. در سال 2018، 39663 واحد مسکونی به اطباء خارجی در ترکیه فروخته شد که درمقایسه سال به سال 3/78 درصد افزایش داشته است که از این تعداد بالاترین رقم به استانبول با 14270 واحد اختصاص یافت بعد از آن آنتالیا با 7938 واحد، بورسا در جای سوم با 2720 و آنکارا با 2133 در جای چهارم ایستادند.

433 مرکزخرید در ترکیه به شهروندان و جهانگردان با مساحت قابل اجاره ناخالص 13 میلیون متر مربع ارائه خدمات می کنند که استانبول با 126 مرکز خرید و 8/4 میلیون متر مربع مساحت قابل اجاره ناخالص 37% از مساحت قابل اجاره از کل را از مراکز خرید به خود اختصاص می دهد. با وجود رشد بسیار در سالهای اخیر ترکیه در قیاس با معیار اروپایی، هنوز زیر مقدار میانگین کل مساحت قابل اجاره برای هر شخص می باشد که این آمار بیانگر پتانسیل رشد خرده فروشی در ترکیه است.

تا  پایانسال 2019 حجم واحدهای اداری درجه A موجود در استانبول  از مرز 7/5 میلیون مترمربع خواهد گذشت. رشد مساحت قابل اجاره در بازار واحدهای اداری به طور میانگین درفواصل سال های 2010 تا 2019 در حدود 42 درصد بوده است و بیش از 7/1 میلیون متر مربع فضای اداری درحال ساخت می باشد و انتظار می رود تا پایانسال2023 مقدار کل مساحت فضای اداری قابل اجاره درجهA به 4/7 میلیون متر مربع خواهد رسید.

8 میلیون

تعداد کل خانه های فروخته شده بین سالهای 2018-2013

2/34 میلیون

تعدادخانه های موجوددر ترکیه در سال 2018

134000

تعداد کل خانه های فروخته شده به اتباع خارجی در بازه زمانی 2018-2013

7/5 میلیون متر مربع

مساحت واحدهای اداری درجه A تا پایان سال 2019

5/14 میلیون متر مربع

مساحت فضای قابل اجاره ناخالص فعال مربوط به مراکز خرید در ترکیه تاپایان سال 2019

4 میلیون مترمربع

فضای موجود پشتیبانی و انبارش در استانبول در سال 2019

8 میلیون

تعداد کل خانه های فروخته شده بین سالهای 2018-2013

2/34 میلیون

تعدادخانه های موجوددر ترکیه در سال 2018

134000

تعداد کل خانه های فروخته شده به اتباع خارجی در بازه زمانی 2018-2013

7/5 میلیون متر مربع

مساحت واحدهای اداری درجه A تا پایان سال 2019

5/14 میلیون متر مربع

مساحت فضای قابل اجاره ناخالص فعال مربوط به مراکز خرید در ترکیه تاپایان سال 2019

4 میلیون مترمربع

فضای موجود پشتیبانی و انبارش در استانبول در سال 2019

Contact Me

Tel: +90 555-897-7200

info@mysite.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by Phil Steer . Proudly created with Wix.com